Nauwere internationale samenwerking nodig voor strijd tegen terrorisme

Nauwere internationale samenwerking nodig voor strijd tegen terrorisme (UPDATE)

Ministervan Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft dinsdag tijdens de vierde ministeriële ontmoeten tussen de Europese Unie en de Arabische liga stilgestaan bij de strijd tegen het terrorisme. “Dit vereist een nauwe internationale samenwerking opalle niveaus, bilateraal, regionaal en multilateraal. Het is ooknodig om onze inspanningen verder te zetten om de samenwerking tussende EU en de Arabische Liga te verbeteren, zeker wat betreft de strijdtegen de financiering van het terrorisme”, hield hij zijn collega’s en de hoge vertegenwooridger voor Buitenlandse Zaken van de EU, Federica Mogherini, voor. Eerder op de dag had hij in de Egyptischehoofdstad Caïro een ontmoeting met de koptische paus, Tawadros II. Dat gebeurde in de Sint-Mark Kathedraal, waar vorige week nog 25 mensen om het leven kwamen tijdens eenaanslag tegen de Koptische Christenen die een minderheid vormen in Egypte. Reynders betuigde er zijnmedeleven met de slachtoffers van die aanslag.

Reynders en de koptische paus hadden het onder meer over het moeilijke bestaan van christelijke en andere minderheden in de Arabische wereld. “In Irak, Syrië, maar ook in Egypte heeft de christelijke minderheid het zeer moeilijk”, zei Reynders na afloop van het onderhoud. “Vanuit België en de Europese Unie proberen wij hulp te bieden voor een betere samenleving, maar het is toch in de eerste plaats een taak voor de Egyptenaren zelf; ze moeten leren om samen te leven in plaats van ernaar te streven om minder en minder mensen in Egypte te hebben die een andere religieuze overtuiging hebben dan de moslims.”

MinisterReynders gaf ook een debriefing van zijn bezoek van maandag aan Irak, Badad en Erbil, samen met ministers van Buitenlandse Zaken vanLuxemburg en Nederland, Asselborn en Koenders.

bron: Belga