Vrouwen zetten het hun partners betaald door foute inkopen te doen

Foto Wikimedia

Een studie bij 300 mensen heeft aangetoond dat vrouwen zich in relaties nu en dan wreken op hun partner na een ruzie. Dat doen ze onder andere door foute merken te kiezen tijdens inkopen.  

De tactiek zou vooral gebruikt worden door vrouwen die niet veel inspraak hebben in hun relatie. Zij zouden het moeilijk hebben hun frustraties openlijk te communiceren. Het onderzoek toont aan dat zulke dames onbewust foute merken aankopen om zo met hun relatieproblemen om te gaan.

“Door het onbewust kiezen van het merk dat de partner niet verkiest, voelen mensen zich beter”, verklaart professor marketing Danielle Brick. Op die manier, die in de marketing bekend staat als de ‘oppositional brand choice’, proberen ze het onevenwicht in macht bij hun partner te compenseren.