Raad van Europa kritisch voor Francken: “Geen kinderen in gesloten centra onderbrengen”

Raad van Europa kritisch voor Francken: "Geen kinderen in gesloten centra onderbrengen"

In een brief aan Theo Francken laat de Raad van Europa zich kritisch uit voor de plannen van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie om het opnieuw mogelijk te maken gezinnen met kinderen in gesloten wooneenheden onder te brengen. “Ik vraag u met aandrang om deze beslissing te heroverwegen”, schrijft mensenrechtencommissaris Nils Muiznieks. In zijn beleidsnota stelt Francken dat gesloten woonunits voor illegale gezinnen in 2017 opnieuw mogelijk zullen worden gemaakt, bij wijze van laatste redmiddel. Zijn beslissing stuit op heel wat kritiek in de Kamer, Unicef spreekt van “een schending van de rechten van het kind”.

Nu laat ook de Raad van Europa zich in dezelfde zin uit. “De schade die (door kinderen) opgelopen wordt door opsluiting is uitgebreid gedocumenteerd en onder de aandacht gebracht door verschillende internationale mensenrechteninstellingen, onder meer bij de Verenigde Naties”, schrijft Nils Muiznieks, de commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa, in een brief die Belga kon inkijken. Zelfs het controleren van de instroom van migranten kan zo’n detentie niet verantwoorden, luidt het.

Muiznieks wijst erop dat ons land sinds 2008 “waardige alternatieven” ontwikkeld heeft voor de opsluiting van minderjarigen en dat België zo een “bron van inspiratie voor andere landen” geworden is. Terugkeren naar de situatie van voor 2008 zou die verwezenlijkingen in gevaar brengen. België werd destijds meermaals veroordeeld voor het schenden van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

“Daarom”, schrijft Muiznieks aan Francken, “vraag ik u met aandrang de beslissing om deze praktijk opnieuw in te voeren te heroverwegen. Ik moedig u aan de opsluiting van kinderen van migranten helemaal stop te zetten.”

bron: Belga