College van procureurs-generaal zet politiek inzake snelheidsovertredingen voort

College van procureurs-generaal zet politiek inzake snelheidsovertredingen voort

Het college van procureurs-generaal ziet geen reden om de vervolgingspolitiek ten aanzien van snelheidsovertredingen aan te passen na de arresten die het Hof van Cassatie dinsdag uitsprak. Dat meldt het college in een persbericht. Volgens het college concluderen de media ten onrechte dat de politie door de cassatie-arresten niet meer op een geldige wijze snelheidsovertredingen zou kunnen vaststellen. “Een aantal media hebben uit het cassatie-arrest van 13 december geconcludeerd dat de vaststellingen van snelheidsovertredingen door de politie niet meer geldig zouden zijn, omdat ze op illegale wijze tot de identificatie van de overtreders zou overgegaan zijn”, klinkt het in het persbericht. “Het college preciseert dat de enige draagwijdte van het cassatie-arrest is dat de Brusselse correctionele rechtbank in een vonnis van 11 mei 2016, dat door het Hof verbroken wordt, ten onrechte heeft beslist dat de politie geen machtiging nodig had om de titularis van een nummerplaat te identificeren, zonder dat het Hof daarom besluit dat de vaststelling van de snelheidsovertreding nietig is. In afwachting van een regularisatie van de situatie, zet het college daarom haar vervolgingspolitiek ten aanzien van snelheidsovertredingen voort.”

bron: Belga