Brusselaars zullen kunnen parkeren in gebied van 1,5 km² rond hun huis

Brusselaars zullen kunnen parkeren in gebied van 1

Vanaf 1 januari wordt er in het Brussels Gewest een nieuw parkeerbeleidsplan uitgerold. Tarieven en parkeerzones worden geharmoniseerd. In principe zouden bewoners in een zone van 1,5 km² rondom hun woning moeten kunnen parkeren, onafhankelijk van de gemeentegrenzen. De verschillende Brusselse gemeenten moeten volgend jaar concrete parkeeractieplannen maken en hun parkeerreglementen aanpassen. De besluiten rond het nieuwe parkeerbeleidsplan zijn pas in het Staatsblad verschenen, zegt Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a). “We maken parkeren in de hoofdstad eenvoudiger in gebruik en harmoniseren de verschillen tussen de gemeentes. De hervorming komt er dankzij een intens overleg met de gemeentes. We doen de parkeerdruk in de Brusselse wijken dalen en dit ten voordele van het parkeren voor bewoners. Dit is een belangrijke stap voorwaarts maar er is nog een weg te gaan”, zegt de minister.

Het plan deelt het Gewest op in 320 deelsectoren, die geen rekening houden met gemeeentegrenzen. Elke vrijstellingskaart zal een parkeergebied toebedeeld krijgen die bestaat uit verschillende deelsectoren die samen 1,5 km² vormen. Bewoners krijgen een ‘defaultoptie’, maar kunnen een alternatieve keuze vastleggen volgens hun eigen behoeften. De gemeenten kunnen ervoor kiezen om niet in dit systeem te stappen, maar moeten dan zelf vaste parkeersectoren van 150 hectare vastleggen, die de gemeentegrenzen volgen.

De hervorming halveert ook het aantal types vrijstellingskaarten van veertien naar zeven. De bewonerskaart zal geldig zijn voor één of twee jaar, met een limiet van twee kaarten per gezin (en uitzonderlijk meer). De tarieven en zonekleuren zijn in het hele gewest dezelfde. Parkeren in een grijze zone wordt duurder en dat om bezoekers aan te moedigen om in publieke parkings te parkeren, zodat buurtbewoners makkelijker hun wagen kwijt kunnen. De kaart voor personen met een handicap zal dan weer in alle zones geldig zijn, ook in de rode en oranje zone.

bron: Belga