Vlaams Patiëntenplatform zet 44 ziekenhuizen in de bloemetjes

Vlaams Patiëntenplatform zet 44 ziekenhuizen in de bloemetjes

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) heeft oorkondes uitgedeeld aan 44 Vlaamse ziekenhuizen, omdat ze transparant zijn over de kwaliteit van de dienstverlening en omdat ze de beleving van de patiënten meten. “Het is belangrijk dat in ziekenhuizen niet alleen de klinische kwaliteit gemeten wordt, maar dat ook de ervaringen van patiënten meetellen”, zegt directeur Ilse Weeghmans. Het Vlaams Patiëntenplatform deelt al voor het vierde jaar op rij oorkondes uit aan ziekenhuizen die patiëntenervaring meten. Dat gebeurt via de Vlaamse Patiënten Peiling, een vragenlijst waarop patiënten onder meer kunnen aangeven of ze goed geïnformeerd werden, of er respect is voor privacy en veiligheid, en of ze zelf kunnen participeren in beslissingen. De ziekenhuizen in kwestie laten daarnaast ook hun websites beoordelen op patiëntgerichtheid.

Dit jaar werd voor de eerste keer ook rekening gehouden met de transparantie van de ziekenhuizen: alleen ziekenhuizen die transparant communiceren over de resultaten van alle kwaliteitsindicatoren waaraan ze deelnemen, krijgen een oorkonde.

“Het VPP vindt het belangrijk dat in ziekenhuizen niet alleen de klinische kwaliteit gemeten wordt, maar dat ook de ervaringen van patiënten meetellen. We ijveren er daarnaast voor dat ziekenhuizen openlijk communiceren over de resultaten die ze behalen”, zegt Weeghmans.

De resultaten van die kwaliteitscontroles voor alle Vlaamse ziekenhuizen zijn te bekijken via www.zorgkwaliteit.be. “Op basis van de resultaten kan elk ziekenhuis zichzelf vergelijken met andere ziekenhuizen, en verbeteracties opzetten”, aldus het VPP.

bron: Belga