Rekenhof: Vlaams voornemen om mobiliteit sneller op te lossen is “lachwekkend”

Rekenhof: Vlaams voornemen om mobiliteit sneller op te lossen is "lachwekkend"

Dat de nieuwe Vlaamse Werkvennootschap zou kunnen leiden tot een snellere uitvoer van de grote mobiliteitsprojecten noemt het Rekenhof lachwekkend. Het hof werd donderdag gehoord in het Vlaams parlement naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap. De Vlaamse regering besloot eerder dit jaar een nieuw vehikel in het leven te roepen dat de grote mobiliteitsprojecten moet coördineren. De Werkvennootschap concentreert zich op een probleemgebied, stelt een investeringskalender op, zorgt voor flankerende maatregelen en organiseert alle werken. Zo hoopt de de regering de infrastructuurwerken sneller te kunnen realiseren. In eerste instantie zal de Werkvennootschap zich bezighouden met de herinrichting van de Ring rond Brussel en andere werven in Vlaams-Brabant.

Het Rekenhof toonde zich donderdag tijdens een hoorzitting kritisch voor het nieuwe vehikel. “Je zou verwachten dat Vlaanderen eerst een grondige evaluatie maakt van de bestaande structuren voor ze er een nieuwe opricht”, zei Jan Debucquoy van het hof. “Er worden in Vlaanderen ook allerlei grote werken aangekondigd zonder dat men weet of daar wel budget voor is. Kijk naar hoe bijvoorbeeld Defensie of de NMBS werken, met plannen op twintig of dertig jaar. Zo is men bij de aankondiging toch min of meer zeker dat de nodige middelen er zullen zijn.”

Het meest kritisch toonde het Rekenhof zich voor de wens om hiermee de grote mobiliteitswerken te versnellen. “Daar hebben we eens goed mee gelachen”, aldus Debucquoy. “Iets dergelijks hebben we ook gehoord in het Oosterweel-dossier. De eerste voortgangsrapportage voor Oosterweel is gebeurd in 2005 en misschien wordt volgend jaar de eerste steen gelegd.”

“Mij vergaat het lachen eerlijk gezegd. Veel ironischer moet het niet meer worden”, reageerde Joris Vandenbroucke (sp.a). “Ik lach natuurlijk niet met het feit op zich dat het zolang duurt voor dergelijke projecten worden gerealiseerd, daar word ik intriest van”, antwoordde Debucquoy. “We zijn binnen Europa het land met het hoogste overheidsbeslag en desondanks geven we het minst uit aan investeringen. Dat is toch een kwestie van politieke keuzes.”

“U brengt hier een aantal pijnpunten naar boven die we absoluut serieus moeten nemen”, besloot Björn Rzoska van Groen.

bron: Belga