Minister Borsus kent OCMW’s 92 miljoen euro extra toe in 2017

Minister Borsus kent OCMW's 92 miljoen euro extra toe in 2017

“In totaal krijgen de OCMW’s volgend jaar 92 miljoen extra”. Dat heeft minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus (MR) donderdag in Brussel gezegd tijdens de ceremonie ter ere van 40 jaar OCMW’s in ons land. “Als we dit bedrag van 92 miljoen euro in personeel omzetten, komen we uit op 2.000 extra maatschappelijk werkers”, aldus minister Borsus. “De OCMW’s worden dagelijks geconfronteerd met uitdagingen die leiden tot het ten laste nemen van nieuwe doelgroepen of die antwoorden vergen die aangepast zijn aan uiteenlopende maatschappelijke problemen. Daarom heb ik beslist om het budget van de OCMW’s op te waarderen”, aldus de minister.

“In het kader van de uitbreiding van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) komt er een verhoging met 10 pct van het terugbetalingspercentage ten laste van de federale overheid voor de leefloondossiers. Dat komt neer op 58,5 miljoen euro extra in 2017. Daarnaast komt er – in het kader van de asielcrisis – een bijkomende toelage van 10 pct van het bedrag van het leefloon toegekend aan de OCMW’s voor elke erkende vluchteling of subsidiair beschermde die een leefloon geniet.

Zij wordt toegekend aan alle OCMW’s voor alle vluchtelingen van wie het OCMW in 2016 en in 2017 de situatie beheert. Dit komt neer op 12,7 miljoen euro in 2017. Tot slot wordt de tussenkomst in de personeelskosten per dossier opgetrokken van 320 naar 470 euro, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016. Het gaat om een bedrag dat niet meer herzien werd sinds 2007, of 21,2 miljoen euro.”

bron: Belga