KCE stelt ziekenhuizen voor om anders te gaan samenwerken

KCE stelt ziekenhuizen voor om anders te gaan samenwerken

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft de samenwerking tussen de verschillende ziekenhuizen in ons land bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat die beter kan. Het KCE stelt donderdag in een mededeling drie nieuwe vormen van samenwerking voor die een en ander efficiënter moeten maken. De Belgische ziekenhuizen evolueren al een aantal decennia van op zichzelf staande, individuele entiteiten naar bredere zorgorganisaties die met elkaar samenwerken. Dit om bijvoorbeeld om gespecialiseerde zorg als cardiologische zorgprogramma’s aan te bieden, maar ook om kosten te besparen. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block bepaalde onlangs dat ziekenhuizen nog meer structureel moeten samenwerken om de taken beter te verdelen en de zorg te coördineren.
De samenwerkingen tussen de ziekenhuizen tot nu toe kwamen veelal ad hoc tot stand, zegt het KCE. Dat analyseerde, in samenwerking met UGent en UZ Gent, de problematiek en kwam tot de vastselling dat de huidige samenwerkingsvormen niet meer voldoen. Het kenniscentrum stelt donderdag voor om drie nieuwe samenwerkingsvormen in de wetgeving op te nemen: het gecoördineerd netwerk, het geïntegreerd zorgsysteem en het autonoom samenwerkingsinitiatief.
In een gecoördineerd netwerk heeft het centrale bestuursorgaan (netwerkcomité) een afgebakende beslissingsbevoegdheid die wordt bepaald door de ziekenhuizen die lid zijn van het netwerk. De mate van samenwerken hangt af van wat de netwerkleden hebben beslist: de samenwerking kan zeer ruim zijn of zich beperken tot een welbepaald zorgprogramma.
Bij het geïntegreerd zorgsysteem en het autonoom samenwerkingsinitiatief daarentegen is dit centrale bestuursorgaan verantwoordelijk voor alle strategische beslissingen, maar is de scope van de samenwerking verschillend: bij een geïntegreerd zorgsysteem is de samenwerking zeer ruim (bijvoorbeeld volledig zorgaanbod van verschillende ziekenhuizen), terwijl een autonoom samenwerkingsinitiatief zich toespitst op bv. welbepaalde zorgprogramma’s of medisch-technische diensten.
Om een te bruuske breuk met de huidige situatie te vermijden, en om voldoende draagkracht voor de hervorming te genereren, stelt het KCE voor om de ziekenhuissector voldoende flexibiliteit te geven om zelf de meest geschikte samenwerkingsvorm en bestuursstructuren te kiezen. Zo kunnen ze op hun eigen tempo tot een betere samenwerking en integratie komen, luidt het.

Opgepast: EMBARGO

bron: Belga