“Belgische staat stapelt procedures op om te ontkomen aan verplichtingen”

Belgische staat stapelt procedures op om te ontkomen aan verplichtingen

“De Belgische staat stapelt procedures op om te ontkomen aan haar verplichtingen en brengt daarmee het leven van de Syrische familie in gevaar.” Dat zegt Mieke Van den Broeck, de advocate van het Syrische gezin dat een humanitair visum wil voor België. Ze reageert daarmee op de beslissing van het hof van beroep om de uitvoering van de dwangsom die het had opgelegd in de zaak, voorlopig op te schorten. Het Brusselse hof van beroep oordeelde vorige week dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een humanitair visum moet uitreiken aan een Syrisch gezin uit Aleppo, op straffe van een dwangsom van 4.000 euro per dag. Dinsdag gaf de gerechtsdeurwaarder een betalingsbevel, dat binnen de 24 uur moest worden opgevolgd.

De uitvoering van die dwangsom is nu door het hof van beroep opgeschort, omdat er verschillende procedures tegelijk lopen. Die beslissing kwam er na een eenzijdig verzoekschrift van de Belgische staat.

“Wij hebben met verwondering en via Twitter vernomen dat er een nieuwe procedure werd gevoerd zonder dat wij daar van op de hoogte werden gesteld”, zegt Van den Broeck. “Tegen alle geldende regels in werden wij niet opgeroepen voor de zitting. Onze argumenten konden dan ook niet worden voorgelegd aan het hof”, hekelt de raadsvrouw.

Van den Broeck wijst erop dat de beslissingen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en het arrest van het hof van beroep van 7 december nog steeds uitgevoerd moeten worden. “De visa dienen nog steeds afgeleverd te worden. De dwangsommen blijven lopen. Het is enkel de uitvoering van het beslag dat is opgeschort”, klink het. “Wij onderzoeken welke juridische stappen verder kunnen worden genomen”, besluit ze.

De zaak komt wellicht in de loop van volgende week voor de beslagrechter. Ook tegen die beslissing kan opnieuw beroep worden aangetekend.

bron: Belga