Woestijnvis naar Grondwettelijk Hof over taxshelterregeling

Woestijnvis naar Grondwettelijk Hof over taxshelterregeling

Productiehuis Woestijnvis is naar het Grondwettelijk Hof gestapt. Zo stelt Belga vast. Het vecht een vrij recente aanpassing van de taxshelterregeling aan, waardoor het er deels geen gebruik van zou kunnen maken. Het bedrijf ziet een ongelijke behandeling. De aangevochten bepaling werd ingevoerd met de wet van 26 mei 2016. Ze beperkt het toepassingsgebied van de taxshelterregels, een fiscale regeling die gunstig is voor de productie van audiovisuele werken.

“Woestijnvis heeft een verzoekschrift ingediend bij het Grondwettelijk Hof omdat de nieuwe Tax Shelter-wetgeving de financiering van sommige nieuwe fictiereeksen en documentaires in het gedrang kan brengen”, klinkt het in een reactie. “In het belang van de Vlaamse kijkers zou Tax Shelter van toepassing moeten zijn voor de financiering van alle fictie en docu, vandaag is dit juridisch niet het geval voor alle Vlaamse productiehuizen. Het komt aan het Grondwettelijk Hof toe om over de schending van dit gelijkheidsprincipe te oordelen.”

bron: Belga