Vlaamse Alzheimer-expert Bart De Strooper gaat Brits dementie-onderzoek leiden

Neurowetenschapper professor Bart De Strooper (Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB)/KU Leuven) is aangesteld om de leiding te nemen van het UK Dementia Research Institute. Die instelling heeft het University College of London als centrale hub. Dat heeft het Britse onderzoeksinstituut bekendgemaakt. “We zijn ontzettend blij dat we zo een uitmuntende wetenschapper als professor De Strooper hebben kunnen aantrekken, en we zijn ervan overtuigd dat hij het onderzoek aan onze instelling op een zeer hoogstaand internationaal peil zal brengen”, zegt professor sir John Savill, voorzitter van de Medical Research Council van het Verenigd Koninkrijk naar aanleiding van de aanstelling van de nieuwe directeur uit België.

Bart De Strooper, verbonden aan het Departement Menselijke Erfelijkheid van de KU Leuven en verantwoordelijke van het Laboratorium voor Onderzoek naar Neurodegeneratieve Ziektes, werd 56 jaar geleden geboren in het West-Vlaamse Tielt en studeerde geneeskunde aan de KU Leuven en Heidelberg. In zijn onderzoek focust De Strooper zich op de genetische basismechanismen die verantwoordelijk zijn voor de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson.Zijn standplaats in het Verenigd Koninkrijk wordt het University College in Londen. Dat heeft al een grote reputatie uitgebouwd in het dementie-onderzoek. Het UK Dementia Research Institute (UK DRI) kreeg 250 miljoen Britse ponden (300 miljoen euro) van de overheid om aan onderzoek te doen naar dementie, meer bepaald naar betere manieren om de ziekte te diagnosticeren, te behandelen en te voorkomen.

“Ik ben zeer vereerd dat ik de kans krijg om aan het hoofd te staan van een internationaal prestigieus initiatief met enorme mogelijkheden”, zegt professor De Strooper. “Het is mijn bedoeling om in Londen een divers en interdisciplinair team samen te brengen dat aan creatief en innovatief onderzoek zal gaan doen. ”

De Strooper ziet gelijkenissen in groeiende inzichten in dementie met het kankeronderzoek van de voorbije decennia. “Geleidelijk aan heeft een paradigmashift plaatsgevonden en heeft men ingezien dat een hele reeks factoren een rol spelen bij het ontstaan en ontwikkelen van kankers. Een gelijkaardige holistische visie zal er allicht toe leiden dat we een breed gamma van benaderingen moeten ontwikkelen om succesvol te zijn in de behandeling van dementie.”

bron: Belga