Slechts beperkte loonsverhogingen komende twee jaren

Slechts beperkte loonsverhogingen komende twee jaren

Uit een analyse van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) blijkt dat er de komende twee jaar weinig ruimte is voor loonsverhogingen, schrijven Le Soir en L’Echo vandaag. Voor 2017 en 2018 wordt een loonsverhoging tussen 0,9 en 1,2 procent voorgesteld. De CRB heeft als taak de loonontwikkelingen in onze buurlanden te onderzoeken, op basis van cijfers van de OESO en de Nationale Bank. Vervolgens bepaalt ze dan een marge waarbinnen de werkgevers en de vakbonden kunnen onderhandelen over hogere lonen in het kader van het interprofessioneel akkoord. Die marge moet het voor de Belgische bedrijven mogelijk maken concurrentieel te blijven met hun buren.

De CRB moet nog de wet van 1996 op het concurrentievermogen in rekening nemen, waarna het maximale percentage op 0,7 procent zou uitkomen voor twee jaar, wat neerkomt op 0,35 procent per jaar.

bron: Belga