IAEA: “Tihange 1 wordt correct beheerd”

IAEA: "Tihange 1 wordt correct beheerd"

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) vindt dat Engie Electrabel de langetermijnuitbating van Tihange 1 correct beheert. Dat staat te lezen op de website van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). De kernreactor ligt nog zeker tot half februari stil nadat begin september door werken een gebouw was beschadigd op het niet-nucleaire gedeelte van de site. Van 6 tot 9 december voerde een team van deskundigen onder leiding van het IAEA een evaluatie uit in Tihange 1. Het ging om een “opvolgingsmissie”, na een doorlichting begin januari 2015, waarbij nagegaan werd of Engie Electrabel gehoor had gegeven aan de aanbevelingen en suggesties van die doorlichting.

“Op vrijdag 9 december 2016 besloot het team van internationale deskundigen dat de organisatie van Engie Electrabel voor het beheer van de langetermijnuitbating van Tihange 1 overeenstemt met de internationale standaarden op dit gebied”, staat te lezen op de website van het FANC. “Het IAEA stelde duidelijk vast dat Engie Electrabel de noodzakelijke vooruitgang realiseerde om de uitgewerkte processen in het kader van de voorbereiding van de langetermijnuitbating van Tihange 1 te bestendigen in de volgende tien jaar.”

Concreet werden na de doorlichting in 2015 tien aanbevelingen en suggesties geformuleerd. Daarvan werden er acht opgevolgd, terwijl de vooruitgang bij de twee andere als “behoorlijk” wordt beschouwd. “De deskundigen waren van mening dat geen enkele aanbeveling of suggestie een onvoldoende vooruitgang vertoonde”, zegt het FANC, dat benadrukt dat het de “acties die Engie Electrabel uitvoert in het kader van de langetermijnuitbating van Tihange 1 tot 2025 voortdurend opvolgt”.

bron: Belga