Groene specht is Vogel van het Jaar 2017

Groene specht is Vogel van het Jaar 2017

De groene specht is door vogelminnend Vlaanderen verkozen tot “Vogel van het Jaar 2017”. Dat laat Vogelbescherming Vlaanderen weten. Vogelbescherming Vlaanderen organiseert jaarlijks een wedstrijd waarin liefhebbers uit een shortlist van twaalf vogels hun favoriet kunnen aanduiden. De groene specht kwam als eerste uit de bus met 613 op 3.165 uitgebrachte stemmen. “De groene specht is een van de spechtensoorten die het minst het gekende ‘geroffel’, dat onlosmakelijk geassocieerd wordt met spechten, laat horen”, zegt directeur Jan Rodts (Vogelbescherming Vlaanderen). “De groene specht claimt zijn territorium en partner vooral met zijn unieke ‘lach’. Hij tokt wel op bomen, maar meestal is dit in functie van het zoeken naar voedsel of het opknappen van de nestholte. Partners tokken ook wel langs de invliegopening van het broedhol om het nest aan elkaar te tonen.”

De zanglijster strandde op de tweede plaats. “In vele tuinen is ze een welkome gast”, gaat directeur Rodts verder. “Mensen ondervinden er zelden overlast van. De meeste tuiniers zien hen graag verschijnen, vooral omdat ze verlekkerd zijn op slakken en deze op professionele wijze uit de moestuin verwijderen. Maar ook pissebedden en andere ongewervelde dieren worden gesmaakt. In de herfst- en wintermaanden zijn ze voor een deel afhankelijk van vruchten die van bomen vallen (appels en peren) en bessen (lijsterbes, Gelderse roos). Voorlopig is de populatie in Vlaanderen relatief stabiel, al lijkt de laatste decennia toch een lichte afname zichtbaar.”

Op de derde plaats eindigde de exotisch ogende wielewaal. “Deze soort was, samen met de kwartelkoning, het grootste zorgenkindje van de twaalf genomineerden.” Sinds 2000 is de broedvogel bedreigd in Vlaanderen en de soort blijft achteruit gaan. “Er zijn nog hooguit enkele tientallen broedkoppels in Vlaanderen. De vraag is hoe lang we deze soort nog als broedvogel mogen beschouwen.”

bron: Belga