Sheraton Brussels Hotel – Faillissement van hotel is gevaar voor financiën van Sint-Joost-ten-Node

Het faillissement van het Sheraton-hotel zorgt voor ongerustheid bij Emir Kir, burgemeester van Sint-Joost-ten-Node. Er dreigt een belangrijk verlies aan inkomsten voor de gemeente. Kir doet een oproep om snel een overnemer te vinden voor het hotel. Het gemeentereglement legt viersterrenhotels met meer dan 100 kamers een belasting op van 1.800 euro per kamer. Als het doek valt over het Sheraton-hotel, zou dat een verlies betekenen van 900.000 euro per jaar, of zo’n 30 euro per inwoner van Sint-Joost-ten-Node. “Dat is een aanzienlijk bedrag”, aldus Kir. “Het is zeer verontrustend voor de gemeentelijke financiën en we volgen het dossier met buitengewone aandacht.”
Op basis van het gemiddelde inkomen per inwoner is Sint-Joost-ten-Node de armste gemeente van België.

bron: Belga