Andersvaliden moeten retroactief van sociaal tarief kunnen genieten

Andersvaliden moeten retroactief van sociaal tarief kunnen genieten

Van zodra ze erkend zijn als persoon met een handicap, moeten andersvaliden kunnen genieten van hun recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en gas. Dat staat in een wetsvoorstel van CD&V en N-VA. Vandaag gaat er soms een hele tijd over alvorens andervaliden die tegemoetkoming toegekend krijgen. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat die toekenning retroactief kan gebeuren. Vandaag is het de tiende verjaardag van het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap. Onderzoek van de mensenrechtenorganisatie van personen met een handicap in Vlaanderen toont aan dat zij op alle vlakken nog altijd erg achtergesteld zijn ten opzichte van de algemene bevolking. Een op vier personen met een handicap blijkt moeilijk rond te komen.
“Dat zijn meer dan alarmerende cijfers”, zegt Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V). “Mensen moeten krijgen waar ze recht op hebben, zeker de zwaksten in onze samenleving, mensen met een handicap”. Ze merkt op dat er vaak een probleem is van het niet opnemen van bepaalde rechten of voordelen, omdat men niet weet waar men recht op heeft. Lanjri breekt daarom een lans voor een automatische toekenning van rechten, zoals het recht op het sociaal tarief op gas en elektriciteit.
Maar dat is voor een volgende fase. De CD&V’ster diende een wetsvoorstel in, mee ondertekend door N-VA-collega’s uit de meerderheid, om dat sociaal tarief retroactief te kunnen toekennen. “Soms laat de beslissing over een tegemoetkoming lang op zich wachten, waardoor personen met een handicap soms maanden- of zelfs jarenlang te veel betalen voor hun gas- en elektriciteitsfactuur. Voor een gemiddeld gezin met een verbruik van 3.500 kwh elektriciteit per jaar is dat al gauw 280 euro en meer per jaar”, aldus Lanjri.
Het probleem van de late toekenning werd eerder al aangekaart door de federale ombudsman. “Om het recht op een sociaal tarief uit te oefenen, zou men niet afhankelijk mogen zijn van de snelheid van de administratie”, vindt de politica. Administratieve problemen zijn er volgens haar niet. “De FOD Economie beschikt over de nodige gegevens om het sociaal tarief retroactief toe te passen”, luidt het.

bron: Belga