Oudere werknemers worstelen met motivatiegebrek

Vanaf 1 januari 2017 worden de regels om vervroegd met pensioen te gaan verstrengd. Toch is slechts een op de vier Belgen bereid om tot 67 jaar aan de slag te blijven. Vzw Duo for a Job probeert de werklust bij vijftigplussers op te krikken met coachinglessen.

Het is pover gesteld met de ambitie van oudere werknemers ook na hun 65ste aan de bak te blijven. Uit een onderzoek van Tempo-Team blijkt dat slechts een kwart van de 1.210 respondenten bereid is om tot zijn 67ste te werken. Langer werken vereist volgens twee op de drie werknemers immers een aangepaste jobinhoud, specifieke begeleiding en de mogelijkheid om het werk-en privéleven op elkaar af te stemmen.

Slechts één op de drie bedrijven neemt ook effectief dergelijke maatregelen. Daarom heeft Vzw Duo for a job een coachingtraject op poten gezet waarbij een oudere werknemer leert hoe hij zijn kennis en ervaring kan doorgeven aan de jongere collega’s. Dat werkt voor beide partijen motiverend, zo getuigt de 55-jarige Marc Claes tegenover Metro. Als leerkracht werkt hij al tien jaar op het Kunsthumaniora in Brussel.

«Ik ben nog steeds fulltime aan de slag. Nog geen enkele dag ben ik tegen mijn goesting naar school vertrokken», steekt hij enthousiast van wal. «In het begin gaf ik vooral les, maar in de loop der jaren is mijn takenpakket breder geworden. Nu zetel ik in de schoolraad, doe ik aan leerlingenbegeleiding en coach ik jonge leerkrachten.» Als ervaren rot deelt hij zo zijn inzichten met de nieuwkomers, die op hun beurt hun hart luchten. Een succesformule die in de Belgische bedrijfswereld jammer genoeg nog niet gangbaar is.

Uit het onderzoek van Tempo-Team blijkt immers dat slechts de helft van de werkgevers bereid is om de werkomgeving en de jobvereisten aan te passen aan de leeftijd van de werknemers. Zo is er weinig oog voor het werkplezier van het personeel en wordt het jaarlijkse loopbaangesprek vaak overgeslagen.