“Andersvaliden op alle vlakken achtergesteld”

Andersvaliden op alle vlakken achtergesteld

Personen met een handicap zijn in Vlaanderen op alle vlakken nog altijd heel erg achtergesteld ten opzichte van de algemene bevolking. Dat zegt GRIP, de mensenrechtenorganisatie van personen met een handicap in Vlaanderen maandag, een dag voor de tiende verjaardag van het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap. GRIP bracht 10 jaar geleden een aantal cruciale cijfers bij elkaar in de Inclusiespiegel 2006, en doet die oefening nu opnieuw. Volgens de organisaties zijn de rechten van personen met een handicap in Vlaanderen er in die tijd niet op vooruitgegaan.
Op een aantal vlakken is er sprake van een stagnatie. Zo is het aantal personen met een handicap zonder middelbare schooldiploma nog altijd dubbel zo groot. En het percentage mensen met een handicap met een hogeschool of universiteitsdiploma nog altijd dubbel zo laag. Ook zijn ze nog altijd enorm veel minder vaak aan het werk.
Wat wonen en inkomen betreft is de kloof tussen andersvaliden en mensen zonder beperking enkel groter geworden. Het aantal woningeigenaars onder andersvaliden is tussen 2006 en 2014 gedaald van 74,2 procent naar 66,8 procent, terwijl er bij personen zonder een handicap een lichte stijging was van 81,2 naar 82,7 procent. Ook hebben andersvaliden het moeilijker rond te komen met hun inkomen: in 2014 leefden 23,1 procent van de andersvaliden in een huishouden dat moeilijk rond komt, voor personen zonder handicap was dat 9,1 procent. Beide groepen zijn erop achteruitgegaan tegenover 2006, maar de groep personen met een handicap het meest.
Hoewel GRIP de bevindingen betreurt, is de organisatie niet verbaasd. “Het Vlaamse beleid zet veel te weinig in op het systematisch ondersteunen van inclusie. Vlaanderen heeft decennialang altijd maar meer geld gestoken in aparte voorzieningen, een aparte samenleving waar personen met een handicap samen hun leven doorbrengen. De uitdaging is om die zwaar gesubsidieerde segregerende structuren stilaan af te bouwen en de overheidsbudgetten te gaan inzetten voor aanpassingen en ondersteuning in de gewone samenleving”, zegt woordvoerster Katrijn Ruts.

bron: Belga