Meer meldingen van dierenverwaarlozing

Meer meldingen van dierenverwaarlozing

Het aantal meldingen van dierenverwaarlozing en -mishandeling, maar ook van onregelmatigheden bij verkoop en illegale handel, is fors gestegen in Vlaanderen. Vorig jaar waren het er 3.580, dit jaar al 4.464. Dat blijkt vandaag uit cijfers van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Volgens de woordvoerder van het departement, Brigitte Borgmans, is de stijging toe te schrijven aan de grotere bekendheid van het meldpunt van de Vlaamse dienst Dierenwelzijn. “Ook is het zo dat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts enorm inzet op dierenwelzijn. Daarnaast zijn de maatschappelijke normen verschoven: de bevolking is alerter voor dieren in nood”, zegt Borgmans, nadat eerder VTM Nieuws over de cijfers had bericht.

Naast een stijging van het aantal meldingen is er ook een stijging van het aantal pv’s: 339 in 2015, 465 in 2016. De dienst Dierenwelzijn wierf daarom 8 nieuwe medewerkers aan, die begin volgend jaar aan de slag zullen gaan. Het totale aantal in beslag genomen dieren steeg niet: het ging om 739 honden, 279 katten en 266 schapen in 2016. Hoewel de dienst Dierenwelzijn vaker ingreep en een pv opstelde, moest ze per ingreep gemiddeld minder dieren in beslag nemen.

Het grootste deel van de meldingen gaat over dierenverwaarlozing. Maar de dienst Dierenwelzijn houdt hier geen exacte cijfers over bij.

bron: Belga