Visum Syrisch gezin – “Dit soort uitspraken is bedreiging van democratie en ondermijnt rechtsstaat”

N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt de uitspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen over de humanitaire visa voor een gezin uit het Syrische Aleppo “wereldvreemd, niet correct en niet wettelijk”. “Dit soort uitspraken, die de wet negeren, is een bedreiging van de democratie en ondermijnt de rechtsstaat”, zei hij vrijdagavond in Terzake op Canvas. In het verleden waren het ook rechters die “de deuren van Europa hebben opengezet”. De Wever pikt zo opnieuw in op de discussie over de humanitaire visa. Hij steunt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in zijn weigering de visa uit reiken en vindt het ook juist dat er geen dwangsommen worden betaald. De Wever wacht de uitspraak ten gronde door de Raad van State af.
Tijdens het televisie-interview benadrukte De Wever dat hij – ondanks alle kritiek op de N-VA – niet de hele magistratuur viseert. “Dit gaat om de beslissing van één rechter, een Franstalig lid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Ik heb de scheiding der machten niet met de voeten getreden, (…) of mag ik zelfs mijn opinie niet meer geven over een uitspraak?”.
Volgens de N-VA-voorzitter past de uitspraak in een tendens naar rechterlijk activisme, waarbij de rechters niet alleen de wet toepassen, maar die wet ook gaan amenderen, uitbreiden, op den duur veranderen en in dit geval gewoon negeren en hun eigen ideologische overtuiging in de plaats stellen”. Die ene uitspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is de basis, aldus De Wever. “De andere uitspraken gaan niet over de zaak ten gronde, die gaan over de dwangsommen.”

bron: Belga