Staatssecretaris De Backer versterkt banden met Groot-Brittannië rond Noordzee

Staatssecretaris De Backer versterkt banden met Groot-Brittannië rond Noordzee

Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer wil niet dat de Brexit iets verandert aan de goede samenwerking met Groot-Brittannië rond de Noordzee. Dat zegt hij naar aanleiding van een werkbezoek aan de Britse hoofdstad Londen. “Wanneer er een Brexit komt, zal België mee aan de kar trekken zodat het Verenigd Koninkrijk lid blijft van alle internationale initiatieven rond Noordzeesamenwerking die al bestaan”, aldus De Backer. De staatssecretaris is in Londen voor een werkbezoek en wil van dat moment gebruikmaken om de banden met Groot-Brittannië te bevestigen nadat de Britten deze zomer beslist hebben om de Europese Unie te verlaten. “De Brexit brengt ook voor de Noordzee uitdagingen met zich mee. De samenwerking op het vlak van de Noordzee tussen België en het Verenigd Koninkrijk is vandaag zeer goed en moet te allen tijde zo voortgezet worden. Onze economische verbondenheid is groot, onze handel is belangrijk”, opent de staatssecretaris.

“Samen met Nederland, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Noorwegen werken ons land en Groot-Brittannië al goed samen op het internationaal toneel rond een gemeenschappelijke visie voor de Noordzee waarbij de economische ontwikkeling, energieopwekking en scheepvaart centraal staan. Een goed voorbeeld is het zogenaamde Nemo-project”, verwijst De Backer naar de onderzeese elektriciteitskabel die België verbindt met Engeland. “Dat is een eerste stap naar een Europese energie-unie. Die goede samenwerking moeten we behouden.”

De Backer benadrukt ook dat België een voortrekkersrol zal blijven spelen op het internationale toneel om de gevolgen van de Brexit voor de Noordzeesamenwerking in te perken en zal te allen tijde de dialoog gaande houden. “De Britten stemden voor een Brexit. Dit brengt heel wat onzekerheid en ongerustheid met zich mee over de mogelijke economische en maatschappelijke impact. De Europese Unie moet haar belangen en principes verdedigen en vrijwaren. Het is de taak van politici om goed te besturen en dat betekent in dit geval tijdig een analyse maken van de mogelijke probleempunten en daarvoor samen tot oplossingen komen.”

bron: Belga