Raad voor Vreemdelingenbetwistingen pleit voor “serene Justitie”

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) pleit vrijdag op zijn website voor “een serene Justitie”, na de heisa die is ontstaan rond de campagne die N-VA lanceerde tegen de “wereldvreemde rechters”. “Onze rechters moeten bij hun complexe oefening in alle objectiviteit oordelen en tegelijk rekening houden met de verzuchtingen van de vreemdeling, die zich soms in een uiterst kwetsbare positie bevindt, en met het verweer van het bestuur dat het gevoerde overheidsbeleid in de praktijk moet omzetten. Daarom pleiten wij voor een serene Justitie”, luidt het. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen besliste eind oktober dat de Belgische staat een Syrisch gezin met twee minderjarige kinderen uit Aleppo visa of doorgangsvergunningen moest geven. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) ging daar niet mee akkoord en stapte naar de rechtbank. Woensdag besliste het Brusselse hof van beroep echter dat de visa toch uitgereikt moeten worden.

Francken liet het daar niet bij en besliste donderdag om cassatieberoep aan te tekenen. Het was ook meteen het startschot voor zijn partij om een grootschalige campagne op sociale media te starten. Daarin stelt N-VA dat ons land niet alle asielzoekers van de wereld kan opvangen en dat rechters de wet strikt moeten toepassen, en niet onze grenzen openzetten. “Geen dwangsommen en geen wereldvreemde rechters. Geen Belgische papieren voor elke asielzoeker in de wereld”, klinkt het.

Vrijdag pleit de RvV op zijn website voor “een serene Justitie”. “Alle magistraten bieden elke dag naar beste vermogen oplossingen voor concrete geschillen. Ze passen internationale verdragen, Europese regelgeving, nationale wetten of algemene beginselen toe op een individueel geval. Bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen behandelen we zaken die onlosmakelijk verbonden zijn met de mondiale migratiebewegingen die een grote uitdaging vormen voor onze hedendaagse samenleving. Wij zijn ons daar wel degelijk ten volle van bewust”, luidt het nog.

bron: Belga