Raad van State vernietigt nieuw prostitutiereglement in Alhambra-wijk in Brussel

De Raad van State heeft het nieuwe prostitutiereglement in de Alhambra-wijk in Brussel vernietigd, zegt advocaat Vincent Lettelier van de Franstalige mensenrechtenliga. Het nieuwe reglement was op 27 juni goedgekeurd door de Brusselse gemeenteraad, nadat het vorige reglement al deels was vernietigd door de Raad van State. Volgens de advocaat vond de Raad nu “dezelfde onregelmatigheden” in het nieuwe prostitutiereglement. De mensenrechtenliga diende in augustus een beroep in, samen met vereniging Espace P en met een prostituee. Door het nieuwe reglement kon de stad de prostituees en hun klanten die de regels niet volgen, boetes geven tot 350 euro.
De pleidooien vonden maandag plaats, vrijdag volgde al de uitspraak. “De stad Brussel heeft bijna hetzelfde gedaan als de sancties in het vorige reglement, die al door de Raad van State waren vernietigd”, aldus de advocaat. “Men had de artikels nu wel opgesplitst, waarbij men waarschijnlijk hoopte dat de Raad van State de sancties voor de klanten zou behouden”.
Gemeenten kunnen wel een prostitutiereglement invoeren, inclusief boetesysteem, maar het is aan de politierechtbank om die op te leggen en niet aan de gemeenteambtenaren, meent Lettelier. Omdat de eerste procedure voor de Raad van State drie jaar heeft geduurd, denkt de advocaat dat de stad met het nieuwe reglement opnieuw tijd wilde kopen – tijd om de buurt “op te kuisen” van de overlast door prostitutie. “Door onmiddellijk te vernietigen, hebben we drie jaar van procederen gewonnen”.

bron: Belga