Investeringsplan Infrabel – “Vlaamse regering moet belangenconflict inroepen”

Investeringsplan Infrabel - "Vlaamse regering moet belangenconflict inroepen"

“Als de federale regering haar zegen geeft over het nieuwe investeringsplan van Infrabel, moet de Vlaamse regering een belangenconflict inroepen”, zegt sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement Joris Vandenbroucke. Volgens De Tijd zou het nieuwe investeringsprogramma 2016-2020 voor 4,4 miljard investeringen bevatten, een kwart minder dan de 6,2 miljard euro die aanvankelijk voorzien was. Dat zou betekenen dat projecten die de gewesten naar voor schoven, on hold staan. Zo zou er voorlopig niets in huis komen van de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven en zou ook het GEN, het Gewestelijk Expresnet rond Brussel met uitstel bedreigd zijn.

“De beslissing van Infrabel om tot 2020 in geen enkele uitbreiding van spoorlijnen te investeren, zal de files in Vlaanderen immers nog een pak langer maken. Die toenemende files zullen nog meer schade toebrengen aan de economie, het milieu en de volksgezondheid in Vlaanderen”, zegt Vandenbroucke. Hij vraagt de Vlaamse regering zonodig een belangenconflict in te roepen. “Dit is niet meer snijden in het vlees van het openbaar vervoer, dit is het breken van de ruggengraat ervan”.

bron: Belga