Federale overheid stapt in eengemaakte cloud

Federale overheid stapt in eengemaakte cloud

De ministerraad heeft beslist een grote Government Cloud (G-Cloud) op te richten om er verschillende ICT-diensten van federale overheidsdiensten in onder te brengen. Op termijn wordt de instap in de G-Cloud verplicht. Minister van Digitale Agenda Volgens Alexander De Croo (Open Vld) kan het project binnen zes jaar tot een jaarlijkse besparing van 30,4 miljoen euro leiden. De FOD Sociale Zekerheid, Fedict, de FOD Economie, de FOD Financiën en de FOD Binnenlandse Zaken stappen als eerste FOD’s in de cloud. In de toekomst wordt de samenwerking zeker uitgebreid met onder meer de FOD Justitie, het Nationaal Geografisch Instituut en de Regie der Gebouwen. Vandaag bouwen, onderhouden en beheren die elk hun eigen ICT-systemen.

Voortaan zullen ICT-diensten die kunnen worden gedeeld, gemeenschappelijk worden aangeschaft, beheerd en onderhouden. De samenwerking komt er op het vlak van de basis-ICT-infrastructuur zoals datacenters, servers, netwerken, systeemsoftware, ontwikkelingsplatformen, standaardcomponenten en -toepassingen. Door de verminderde versnippering dalen de kosten.

Op een bepaald tijdstip moet de instap in de G-Cloud verplicht worden. Overheidsdiensten die niet in het verhaal meestappen, zullen daarvoor een overtuigende business case moeten voorleggen. De regering kwam ook overeen dat voortaan zal worden geprobeerd zoveel mogelijk oplossingen te gebruiken die door de overheidsinstellingen werden gecreëerd. Indien dat niet lukt, zal worden gekeken naar de markt. Pas in laatste instantie zal de overheid starten met een eigen gebouwde oplossing.

bron: Belga