Dodelijk ongeval voor politierechter waarbij ‘vooringenomen’ deskundige vervangen werd

Ouders van een 13-jarige jongen die in 2012 in Sint-Martens-Latem verongelukte, halen uit naar de politie en een verkeersdeskundige die aanvankelijk foute conclusies trok over de omstandigheden van het ongeval. De politierechter in Gent buigt zich maandag over de zaak. De 13-jarige Oliver stak op 7 juli 2012 om 10.30 uur de Latemstraat in het Oost-Vlaamse Sint-Martens-Latem over en werd net voor het bereiken van de overzijde van de straat aangereden. De jongen was op slag dood. Aanvankelijk stelde de politie het ongeval voor alsof Oliver de straat kruiste komende van de zijde van het aanrijdend voertuig, waardoor het ongeval als “onvermijdbaar” werd gecommuniceerd. “De politie werd daarin gesteund door een deskundige ter plaatse die, niet gehinderd door enig onderzoek laat staan kennis van zaken, de voorbarige conclusie prompt bevestigt”, zeggen de ouders in een brief. “Zelfs tegen beter weten in, dit is wanneer aan het licht komt dat de vooropgestelde oversteekrichting fout blijkt, volharden beiden in hun inmiddels publiek bekendgemaakte conclusies.”
Advocatenkantoor Van Steenbrugge Advocaten verduidelijkt dat de verkeersdeskundige kort na het ongeval vervangen werd door een college van deskundigen. Er volgden onderzoeken waarbij experts de mening niet toegedaan waren dat het ongeval “onvermijdbaar” was. De bestuurder, die door het parket gedagvaard wordt op verdenking van onopzettelijke doding, veranderde ook zijn verklaring dat hij kort voor het ongeval aan “een draadje” prutste in zijn wagen.
“Het leed kwam er niet alleen door de feiten, maar ook omdat er al van in het begin een probleem was met de verkeersdeskundige, waarin je normaal vertrouwen mag hebben als onafhankelijk deskundige”, is te horen bij Van Steenbrugge Advocaten. “Als blijkt dat hij niet objectief is, maar onmiddellijk een standpunt inneemt, dan versterkt dat nog de pijn.”
De zaak wordt maandag om 11 uur behandeld voor de politierechter in Gent.

bron: Belga