België en Nederland trekken samen op tegen ‘vakantiegangers’ onder vluchtelingen

België en Nederland trekken samen op tegen 'vakantiegangers' onder vluchtelingen

België en Nederland slaan de handen in elkaar om de controle op zogenaamde ‘vakantiegangers’ onder de vluchtelingen te versterken. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken en de Nederlandse minister van Migratie Klaas Dijkhoff hebben daarover in Brussel een intentieverklaring ondertekend. ‘Vakantiegangers’ zijn erkende vluchtelingen die tijdelijk teruggaan naar hun land van herkomst, bijvoorbeeld voor vakantie of familiebezoek. Dat is niet toegestaan. Vluchtelingen hebben immers die status gekregen omdat ze in eigen land gevaar lopen. Wie toch huiswaarts gaat, geeft eigenlijk het signaal dat hij geen bescherming in een ander land nodig heeft.

Om onder de radar te blijven, reizen ‘vakantiegangers’ vaak via luchthavens in buurlanden. Met Nederland wisselde België daarover al sporadisch informatie uit, beide landen willen die uitwisseling van informatie over mogelijk misbruik van de vluchtelingenstatus op systematische wijze organiseren. Francken hoopt die samenwerking ook uit te breiden naar Frankrijk en Duitsland.

“Het gaat om een kleine groep onder de vluchtelingen, maar dit is toch heel belangrijk”, zo lichtte Francken toe. “We hebben veel gevraagd van de bevolking op het vlak van gastvrijheid, dan moeten we ook kordaat optreden tegen mensen die er misbruik van maken.” Dijkhoff beaamde. “We willen als goede buren elkaar helpen in het handhaven van onze rechtstaten.”

België richtte zo’n zes maanden geleden een fraudecel op. Sinds het fenomeen van nabij wordt opgevolgd, zijn 40 dossiers overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Vijftien daarvan zijn aangebracht vanuit Schiphol, vijfentwintig vanuit Zaventem. Die dossiers hebben tot dusver geleid tot vijf intrekkingen van een vluchtelingenstatus.

bron: Belga