Bart De Wever: “Als een rechter wetten wil maken, moet hij op een lijst gaan staan”

Bart De Wever: "Als een rechter wetten wil maken

N-VA-voorzitter Bart De Wever herhaalt dat het volgens de wet aan de minister is en niet aan een rechter om al dan niet een humanitair visum toe te kennen aan een Syrisch gezin. In een bijdrage op de N-VA-website waarschuwt hij voor een “gouvernement des juges”, een regering van rechters. “Als een rechter wetten wil maken, moet hij op een lijst gaan staan en het oordeel van de kiezer vragen”, zegt hij. Het hof van beroep besliste dat een Syrisch gezin een humanitair visum moet krijgen op straffe van dwangsommen. Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) kondigde al aan het arrest aan te vechten en zegt het visum niet te zullen toekennen. De N-VA startte daarop een campagne om de staatssecretaris te steunen en sprak daarin van “wereldvreemde rechters”. Daarop kwam dan weer kritiek van andere partijen, inclusies de coalitiepartners, en vanuit de rechterlijke macht.

“Ik heb het grootste respect voor rechters en het werk dat zij vaak in moeilijke omstandigheden leveren. Zij moeten complexe situaties toetsen aan wetten die vaak slecht in elkaar steken, onduidelijk zijn of elkaar tegenspreken. Iets waar de rechterlijke macht de wetgevende en uitvoerende macht overigens vaak – en terecht – met de nodige kritische stemmen op wijst. Dat rechters dus een zekere ruimte voor interpretatie hebben, is onvermijdelijk”, schrijft De Wever.

“Maar dat is iets anders dan een rechter die een duidelijke wet begint te interpreteren om vervolgens bij exact het tegenovergestelde uit te komen van wat de wetgever bedoelde. Dan ben je niet meer bezig met recht te spreken, maar met politiek te voeren. En als een rechter wetten wil maken, moet hij op een lijst gaan staan en het oordeel van de kiezer vragen. Dát is het evenwicht tussen rechtsstaat en democratie”.

bron: Belga