Ketnet wil zender voor allerjongsten – “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Ketnet wil zender voor allerjongsten - "Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie"

Oppositiepartij Groen staat achter de vraag van Ketnet voor een tweede kanaal voor de allerjongsten. Groen-mediaspecialist Bart Caron spreekt van “een legitieme vraag” en “een begrijpelijke ambitie”. “De heel jonge kinderen hebben een andere belangstelling dan de oudere. Als we willen vermijden dat ze wegzappen naar buitenlandse commerciële zenders zoals Nickelodeon, en Vlaams aanbod krijgen, dan is de vraag van de VRT legitiem”, reageert Caron. Volgens Caron is een sterk openbaar aanbod ook “de beste garantie voor kwalitatieve kindertelevisie”. Bovendien zou een tweede kanaal volgens hem extra kansen bieden voor private productiemaatschappijen om voor de VRT producties te maken.

Een tweede kanaal zou volgens Caron ook geen (grote) meerkost moeten zijn. “Ongetwijfeld zitten er ook vele programma’s in de portefeuille van de VRT die voor heruitzending in aanmerking komen, zodat de meerkost heel beperkt kan zijn, of zelfs helemaal geen meerkost hoeft te zijn, als de VRT intern kiest om accenten te verleggen”, aldus Caron.

“Kortom, het is een gerechtvaardigde vraag. Ik hoop dat de minister en de Vlaamse regering hier positief op ingaat”, besluit de voorzitter van de commissie Media in het Vlaams parlement.

bron: Belga