Hoogleraren pleiten in nieuw boek voor legalisering cannabis

Hoogleraren pleiten in nieuw boek voor legalisering cannabis

Criminoloog Tom Decorte (UGent), econoom Paul De Grauwe (London School of Economics) en toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) pleiten gezamenlijk opnieuw voor de legalisering van cannabis om regulering mogelijk te maken. Om hun standpunten kracht bij te zetten, publiceren ze het boek “Cannabis onder controle. Hoe?” (Uitgeverij Lannoo). Het drietal pleitte enkele jaren geleden al de voor legalisering van cannabis. Tijdens een persontmoeting donderdag in Leuven beklemtoonde Tytgat dat cannabis veel minder verslavend en gevaarlijk is voor de gezondheid dan alcohol en herhaalde De Grauwe dat de huidige repressieve aanpak niet werkt. Hij verwees hierbij naar het feit dat het cannabisgebruik in ons land blijft toenemen.

“De repressie maakt de drugshandel winstgevend waardoor criminelen zich op deze sector geworpen hebben en illegale circuits uitbouwden. De producten op de markt zijn omwille van hun toxisch karakter bovendien vaak een gevaar voor de volksgezondheid. Via legalisering willen we de productie en distributie in de sector onder controle krijgen en op de verkoopprijs belastingen heffen om het gebruik ervan af te raden. Van een laissez-faire zoals in de VS is geen sprake”, aldus De Grauwe.

Concreet stellen de professoren voor om iedere volwassene het recht te geven om thuis zes cannabisplanten te kweken, enkel voor persoonlijk gebruik. Ook “cannabis social clubs”, waarvan gebruikers lid kunnen worden en waarvan er momenteel al een zestal actief zijn in ons land, zouden het recht moeten krijgen om onder voorwaarden cannabis te kweken en te verdelen.

Tot slot pleit het drietal voor de uitbreiding van medicinaal cannabisgebruik. Nu is dat enkel toegestaan aan MS-patiënten, maar wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat medicinaal cannabisgebruik ook bij een aantal andere ziektes de levenskwaliteit verbetert.

“Met deze eerste voorstellen willen we op een zeer voorzichtige manier werk maken van de noodzakelijke legalisering van cannabis. Eenmaal deze maatregelen zijn doorgevoerd, willen we grondig evalueren of deze aanpak werkt en in welke mate er moet worden bijgestuurd en welke verdere stappen kunnen worden gezet”, zegt Tom Decorte. Hij hoopt dat er in ons land ook politieke bereidheid is om die stappen te zetten. De PS zou overigens aan een wetsvoorstel werken.

bron: Belga