Bijkomende injectie van 800.000 euro in Gentse Wintercircus

Omdat het project Wintercircus financieel onder druk staat, onder meer VIAA zal minder ruimte innemen dan gepland, stelt het Gentse stadsbestuur de gemeenteraad binnenkort voor om een bijkomende investeringssubsidie van 839.000 euro goed te keuren. Het wintercircus, tussen Vooruit en de nieuwe stadsbibliotheek De Krook in het centrum van de stad Gent, werd in 2005 aangekocht door sogent en wordt tegen 2020 een plek die onderdak biedt aan organisaties en bedrijven die werken rond digitale innovatie en media. Onder de middenpiste van de voormalige evenementenhal, die tot eind jaren zeventig als garage gebruikt werd, wordt een rockzaal voor 500 muziekliefhebbers gepland. Ondertussen is het archeologisch onderzoek in de middenpiste afgerond en in het voorjaar 2017 starten de grondwerken.
Voor de renovatie van het Wintercircus besliste Gent eerder al om 3,23 miljoen euro Vlaamse subsidies uit het Stadsvernieuwingsfonds door te storten aan sogent en anderzijds een investeringssubsidie van bijna 3 miljoen euro toe te kennen voor de rockzaal. Maar het project Wintercircus staat financieel onder druk, door de onzekerheid over de komst van het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA), Icubes en Luierpunt, zo blijkt uit een nieuw voorstel van subsidieovereenkomst. “VIAA zal er in een veel kleinere vorm zijn dan oorspronkelijk bedoeld”, verduidelijkt schepen voor Stadsontwikkeling Tom Balthazar (sp.a). Bij sogent is onder meer ook te horen dat heel veel publieke ruimte in de middenpiste en koepel zit waarvan de kosten niet op de eindgebruikers verhaald kunnen worden.
Om de financiële druk te verlichten stelt de stad de gemeenteraad deze maand voor om sogent tussentijds te vergoeden voor de reële uitgaven uit de voorbereidings- en verwerkingsfase alsook de sanering, samen ruim 2,5 miljoen euro. Daarnaast wordt voorgesteld om een bijkomende investeringssubsidie van 839.885 euro toe te kennen.

bron: Belga