Europese natuurrichtlijnen moeten beter uitgevoerd worden

Europese natuurrichtlijnen moeten beter uitgevoerd worden

De Europese Commissie gaat een actieplan opmaken om de implementatie van de Europese vogel- en de habitatrichtlijn te verbeteren. Ze hield de voorbije twee jaar een evaluatie van haar kroonjuwelen op het vlak van natuurbehoud en komt nu tot de slotsom dat er wat schort aan het beheer van de beschermde natuurgebieden. De vogel- en habitatrichtlijnen vormen al decennia de wettelijke basis voor de bescherming van de Europese natuur. Ze beschermen belangrijke natuurgebieden in het zogenaamde Natura 2000-netwerk en geven aan hoe deze gebieden beheerd moeten worden en hoe bescherming moet geboden worden aan vele honderden bedreigde dieren en planten.

De Commissie boog zich woensdag voor het eerst over de resultaten van een brede bevraging over de richtlijnen. Conclusie: hun uitvoering is voor verbetering vatbaar. “De uitdagingen en problemen hebben in eerste instantie te maken met ontoereikend management en een gebrek aan adequate investeringen in het Natura 2000-netwerk, alsook met lokale tekortkomingen, zoals vertragingen en onnodige lasten voor projectvergunningen”, luidt het in een mededeling.

De Commissie gaat daarom een actieplan opstellen. Ze neemt zich onder meer voor regelmatig vergaderingen te houden met burgemeesters en andere lokale overheden om de uitdagingen te bekijken. In overleg met de lidstaten en andere stakeholders zullen ook richtsnoeren voor implementatie uitgewerkt worden en stimuli voorzien voor investeringen in biodiversiteit.

Dat de Commissie haar belangrijkste natuurrichtlijnen ging toetsen, deed een alarmbel afgaan bij milieubewegingen. Ze vreesden dat de wetten afgezwakt zouden worden. Met de campagne Nature Alert wisten ze vorig jaar een half miljoen Europeanen te mobiliseren om op te komen voor een versterking van de richtlijnen. Natuurorganisaties reageren dan ook opgelucht op de conclusies.

bron: Belga