Overkapping Antwerpse ring – Intendant probeert Antwerpse partijen te verenigen tijdens themacommissie

Overkapping Antwerpse ring - Intendant probeert Antwerpse partijen te verenigen tijdens themacommissie

In Antwerpen heeft overkappingsintendant Alexander D’Hooghe dinsdagavond zijn ambitienota rond de overkapping van de Antwerpse ring toegelicht tijdens een themacommissie van de gemeenteraad en districtsraden. D’Hooghe benadrukte de noodzaak aan een zo groot mogelijk draagvlak, liefst van alle meerderheis- én oppositiepartijen, om nu al de garantie te krijgen dat het project tijdens de komende decennia effectief gefinancierd en gerealiseerd zal geraken. Dat nam niet weg dat er nog bedenkingen bleven, vooral bij de oppositiepartijen Groen, PVDA en Vlaams Belang. Intendant D’Hooghe werkte de voorbije 11 maanden samen met overheden, actiegroepen en experts aan een ambitieus werkstuk dat de overkapping van de Antwerpse ring bepleit en voorstellen formuleert om die te realiseren. Hij besprak dinsdag onder meer het kostenplaatje (9 miljard euro), de mogelijke fasering van de werken en de stappen die werden gezet rond discussiepunten over de Oosterweelverbinding zoals het Sint-Annabos en de overkapbaarheid van de Hollandse Knoop. Over dat laatste, een project dat inmiddels “Deurnese Tuinen” werd gedoopt, hoopt D’Hooghe volgende week een akkoord te bereiken met alle actoren.
De meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld spraken na afloop van de uiteenzetting hun steun uit voor de ambitienota en de daarin voorgestelde volledige overkapping. “Er zijn al veel verbeteringen aangebracht en nu is het tijd om de ultieme stap te zetten”, verwees CD&V-schepen Caroline Bastiaens naar de veranderingen die de Oosterweelplannen al ondergingen. “We hebben nu geen nood aan een nieuw referendum, dat de stad weer zou opdelen in een ja- en een neen-kamp.”
Bij de oppositie bleef er kritiek klinken over de tracékeuze van de Vlaamse regering. Vlaams Belang maakte zich verder zorgen over de financierbaarheid van het project, terwijl sp.a en PVDA een oproep deden om nu alvast werk te maken van een mobiliteitsshift naar andere vervoersmiddelen dan de wagen. Groen benadrukte de bestaande leefbaarheidsproblemen in Borgerhout en de Damwijk en stelde dat de Oosterweelverbinding die situatie zou verergeren indien er uiteindelijk geen overkapping zou komen.

bron: Belga