Marghem stort geblokkeerd klimaatgeld

Marghem stort geblokkeerd klimaatgeld

Vlaanderen mag 235 miljoen euro op de rekening verwachten. Federaal energieminister Marie Christine Marghem (MR) heeft haar administratie de opdracht gegeven om de opbrengst te storten van de veiling van CO2-uitstootrechten die lang op zich liet wachten bij gebrek aan akkoord onder de verschillende regeringen van het land. In totaal gaat het om zowat 450 miljoen euro. Vlaanderen heeft zicht op 235 miljoen, Wallonië op 134 miljoen, Brussel op 31,7 miljoen en de federale regering op 43,3 miljoen euro. Het grootste deel van de inkomsten toegekend aan de federale regering zal gestort worden in het Klimaatrepsonsabiliseringsfonds, bedoeld om de boni voor de gewesten inzake klimaatbeleid te financieren.

Het geblokkeerde klimaatgeld maakte deel uit van de ruimere onderhandelingen over de interne Belgische verdeling van de klimaatinspanningen. In oktober werden de laatste hinderpalen tussen Vlaanderen en Wallonië weggewerkt. Beide gewesten legden toen de prijzen vast waaraan Vlaanderen groene energie kan kopen in het zuiden van het land. Wallonië heeft immers meer ruimte om installaties voor hernieuwbare energie bij te bouwen, en daar moest een Vlaams bedrag tegenover staan.

Uiteindelijk werd op het Overlegcomité van 26 oktober afgeklopt. Federaal minister Marghem is blij dat ze daardoor nu het geld heeft kunnen storten. “Het gaat om grote bedragen die het klimaatbeleid in België een duwtje in de rug zullen geven en zullen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen die in het politiek akkoord rond de Burden Sharing van 4 december 2015 vooropgesteld werden”, besluit ze.

bron: Belga