Eerste overlegcommissie over NEO-project lokt veel reactie uit

In het administratief centrum van de stad Brussel heeft de eerste overlegcommissie over het lastenboek van de effectenstudie voor het stedenbouwkundig- en milieuattest van het winkelcentrum NEO plaatsgevonden. Niet alleen organisaties als Unizo, Bral en Union des Classes Moyennes (UCM), maar ook buurtbewoners kwamen er hun bedenkingen uiten. Het werd meteen duidelijk dat er vanuit verschillende hoeken nog altijd veel tegenwind is voor de komst van het winkelcentrum NEO van 72.000 m2. De voornaamste thema’s die terugkeerden bij de aanwezigen, waren mobiliteit, natuurbehoud, jobcreatie en de omvang van de reeds gevoerde studies.
Op het gebied van mobiliteit lijkt het project in te gaan tegen de doelstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het gebruik van de auto met 20 pct te verminderen. Zo werd berekend dat NEO op een gewone zaterdag 67.500 wagens zou ontvangen.

Bij Unizo en UCM vrezen ze nog altijd voor de economische gevolgen voor de bestaande handel en het gebrek aan meerwaarde bij het enorme winkelcentrum. Ondanks het feit dat het internationaal aantrekkelijk moet zijn. “Ik ben nog nooit naar een stad gegaan om een winkelcentrum te bezoeken”, stelde Antoine Bertrand van UCM.

De buurtbewoners waren op hun beurt vooral bezorgd over het verdwijnen van de huidige faciliteiten als het waterpretpark Océade of de sportvelden die worden gebruikt door vele jongeren.
De opmerkingen werden genoteerd en zullen worden voorgelegd aan het college en de schepenen van de stad Brussel.

bron: Belga