Mechelse alleenstaanden krijgen “Mechelenbon” van 25 euro cadeau

De stad Mechelen gaat een “Mechelenbon” ter waarde van 25 euro geven aan elke alleenstaande inwoner als gedeeltelijke compensatie voor de gecontesteerde afvaltaks van intercommunale Ivarem (jaarlijks 54 euro per gezin). Dat heeft het stadsbestuur bekendgemaakt in het kader van de stedelijke begroting van 2017. De Mechelaar kan de bon uitgeven bij de lokale middenstand. De Mechelse begroting moet volgens het stadsbestuur “bijdetijds” zijn en houdt daarom vanaf volgend jaar extra rekening met de precaire financiële situatie van vele alleenstaanden. “De voorbije maanden was de ‘singletoets’ terecht actueel”, klinkt het. “Er werd maatschappelijke aandacht gevraagd voor het feit dat singles fiscaal vaak aan het kortste eind trekken, in hoofdzaak door een aantal forfaitaire heffingen. Daarom hebben we in onze begroting een belangrijke, creatieve maatregel ten behoeve van singles opgenomen. Je zou kunnen zeggen dat de Mechelse singles voortaan de facto nog maar 29 euro betalen voor hun afvaltaks en niet langer de volle pot.”
De maatregel kost de Mechelse stadskas 240.000 euro, in principe recurrent tot 2020.

Het stadsbestuur kondigde ook enkele lastenverlagingen aan “voor een aantrekkelijk woon- en ondernemingsklimaat”. Zo neemt de onroerende voorheffing opnieuw licht af, wordt het talententicket voor kinderen verlengd tot 2019 en moeten kleine zelfstandigen die hun beroepsactiviteit niet thuis uitoefenen het basisbedrag op het vlak van bedrijfsbelasting (50 euro) niet langer betalen.

bron: Belga