VN-landen willen de biodiversiteit beter beschermen

De lidstaten van de Verenigde Naties willen ter bescherming van de wereldwijd slinkende biodiversiteit schadelijke subsidies in de landbouw- en visserijsector afbouwen. Tijdens een VN-conferentie in het Mexicaanse Cancún keurden de ministers van Milieu een zes bladzijden tellende Verklaring van Cancún goed, waarin staat dat de bescherming van de biodiversiteit sterker in het regeringsbeleid moet verankerd zijn en verkeerde financiële stimulansen moeten gestopt worden. Milieuactivisten waarschuwen bijvoorbeeld dat door het grootschalige gebruik van pesticiden en gentechnieken het aantal dieren dat bloemen bestuift, zoals bijen, dramatisch kan dalen. Vijfenzeventig procent van de voedselplanten en 90 procent van de in het wild groeiende bloeiende planten worden volgens de Wereldraad voor biodiversiteit bestuift door dieren – en vormen ook een belangrijk onderdeel in de natuurlijke voedingsmiddelenproductie voor mensen.
De VN-conferentie over biodiversiteit vindt elke twee jaar plaats en wordt op technisch niveau voortgezet tot 17 december. Basis vormt de in 1992 in Rio de Janeiro goedgekeurde biodiversiteitsconventie (Convention on Biological Diversity/CBD). In 2010 hadden de lidstaten concrete doelstellingen over de biodiversiteit tegen 2020 vastgelegd. Zo moet 17 procent van de grondoppervlakte en 10 procent van de zeegebieden beter beschermd worden om de daling van de soorten planten en dieren te stoppen. Maar in plaats van progressie wordt er onder andere door intensieve land- en bosbouw en door de massale overbevissing van vele mariene gebieden eerder achteruitgang geboekt.

bron: Belga