Tweede schijf van Vlaamse steun aan lokale besturen toegekend

Tweede schijf van Vlaamse steun aan lokale besturen toegekend

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) heeft de tweede schijf van 10 miljoen euro uitbetaald voor de ondersteuning van steden en gemeenten in het kader van de vluchtelingencrisis. In het voorjaar besliste ze in totaal 20 miljoen euro uit te trekken. “De lokale besturen worden door de instroom van erkende vluchtelingen geconfronteerd met heel wat bijkomende uitdagingen”, zegt minister Homans. “Door deze 20 miljoen willen we vermijden dat steden en gemeenten moeten inboeten op het aanbod van hun lokaal sociaal beleid dat momenteel reeds bestaat.”
De middelen moeten zorgen voor een versterking van het bestaande lokale aanbod. De lokale besturen bepalen zelf hoe ze de middelen besteden. Omdat de instroom niet in een golf gebeurt, werden de middelen betaald in twee schijven. Een eerste schijf van 10 miljoen euro werd begin juli uitbetaald. De tweede schijf – voor de periode april-oktober 2016 wordt vandaag aan de gemeenten overgemaakt, luidt het in een mededeling.

Er moeten minstens 10 erkende vluchtelingen in een gemeente instromen om in aanmerking te komen voor subsidies. “De middelen moeten immers gaan naar die steden en gemeenten die het meest geconfronteerd worden met de vluchtelingencrisis”, verduidelijkt Homans. Als eerste objectief criterium voor de verdeling van de middelen wordt de instroom van de erkende vluchtelingen in de referentieperiode gehanteerd. Die instroom telt voor 70% mee, het aantal derdelanders voor 20% en de sociale maatstaven uit het Vlaams Gemeentefonds voor 10%.

“Een aantal gemeenten die bij de verdeling van de eerste schijf niet in aanmerking kwamen, krijgen nu wel middelen. Het omgekeerde gebeurt ook. Dit bewijst dat onze aanpak goed zit. Wie middelen nodig heeft, kan er op rekenen. Ik ben ook tevreden om te zien dat de gemeenten echt voor maatwerk kozen, iedere gemeente kiest de aanpak die lokaal het nuttigst is voor de gestelde problemen”, besluit minister Homans.

bron: Belga