Tekort op Vlaamse begroting mogelijk 100 miljoen kleiner dan gedacht

Tekort op Vlaamse begroting mogelijk 100 miljoen kleiner dan gedacht

Het tekort op de Vlaamse begroting zal in 2016 mogelijk 100 miljoen euro kleiner zijn dan gedacht. Volgens het ambtelijk monitoringcomité zou de begroting 365,5 miljoen in het rood gaan. Dat is bijna 100 miljoen euro beter dan het tekort van 464,6 miljoen euro van bij de begrotingsaanpassing. Minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein is blij dat de cijfers in gunstige zin evolueren, maar wil geen overhaaste conclusies trekken. “Er zijn nog veel onbekende factoren die het resultaat kunnen beïnvloeden. Eén ding is zeker, tot nu toe lijken onze ramingen vrij correct”, zegt hij in een persbericht. De cijfers van het monitoringcomité vertonen wel grote schommelingen. In oktober schatte het monitoringcomité het tekort nog op -637,5 miljoen. Toen waarschuwde minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein dat het om een eerste voorlopige raming ging die klassiek erg voorzichtig is.

De raming in november toont dus een tekort dat 272 miljoen euro kleiner is dan in de raming van oktober. Het betere resultaat komt voornamelijk door een bijstelling van de verwachte uitgaven voor de dienstencheques. Verder is de verbetering onder meer toe te schrijven aan de vertraging in de bouw van twee ziekenhuizen. “Dergelijke technische vertragingen zijn niet ongewoon bij dergelijke grote bouwwerken”, aldus Bart Tommelein.

“Ik ben blij dat de cijfers in gunstige zin evolueren, maar we trekken best geen overhaaste conclusies”, zegt de minister. “Er zijn nog steeds onbekende factoren die het resultaat zowel in positieve als in negatieve zin kunnen beïnvloeden. De cijfers tonen wel aan dat onze ramingen tot nu toe vrij correct zijn. De afwijking op de ontvangsten en de uitgaven blijft momenteel beperkt tot respectievelijk 0,3 procent en 0,2 procent tegenover de begrotingsaanpassing.”

bron: Belga