Subsidies voor gemengd vervoer voor vier jaar verlengd

Subsidies voor gemengd vervoer voor vier jaar verlengd

Ondernemingen die gebruik maken van gecombineerd en verspreid vervoer, kunnen de komende vier jaar nog op subsidies daarvoor rekenen. De ministerraad heeft vandaag het licht op groen gezet voor de verlenging van het subsidiesysteem. In het verleden werd het systeem jaar na jaar verlengd. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wijst erop dat de keuze meer rechtszekerheid voor de betrokken ondernemingen creëert. Hij komt daarmee tegemoet aan een vraag van de sector. De subsidie geeft bedrijven die hun goederen via het spoor vervoeren een duwtje in de rug. Minister Bellot gelooft naar eigen zeggen erg in het intermodaal ontsluiten van onze zee- en rivierhavens. Zijn ambitie bestaat er een omslag te bewerkstellingen door het creëren van gemengde trafieken. Dat betekent treinen met zowel wagons afkomstig uit het verspreid vervoer als wagons geladen met containers.

“De financiële ondersteuning zal er onrechtstreeks toe bijdragen dat de vorming van gemengde internationale lange afstandstreinen vanuit België wordt gestimuleerd. Terzelfdertijd kan meer dan vandaag de kaart worden getrokken van treinen die omwille van hun af te leggen afstand, het potentieel hebben om financieel zelfbedruipend te zijn”, aldus minister Bellot.

bron: Belga