PrisonCloud maakt begeleiding gedetineerden “professioneler en efficiënter”

PrisonCloud maakt begeleiding gedetineerden "professioneler en efficiënter"

De introductie van PrisonCloud in de Belgische gevangenissen zal het contact tussen de bewakers en de gedetineerden professioneler en efficiënter maken. Dat zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI). Bovendien maakt PrisonCloud de kloof tussen de buitenwereld en de cel veel kleiner, wat een positief effect heeft op de re-integratie van de gedetineerden. PrisonCloud is een services platform in de cel dat aan de gedetineerde rechtstreekse toegang biedt tot bepaalde diensten, zoals dokters en aalmoezeniers. De gevangene kan ook 24 uur per dag telefoneren. Het systeem is al geïntroduceerd in de gevangenissen van Beveren, Leuze-en-Hainaut en Marche-en-Famenne. Ook de geïnterneerden in het forensisch psychiatrisch centrum (FPC) van Gent hebben met PatientCloud zo’n systeem.

Maar de lokale toezichtscommissies van Beveren en Leuze toonden zich ongerust over de gevolgen van PrisonCloud op het contact tussen cipiers en gevangenen. Het aantal face-tot-face contacten loopt inderdaad terug, klinkt het bij het Gevangeniswezen, maar ze zijn wel veel professioneler. “PrisonCloud zal de beambten van heel wat belastende administratieve taken bevrijden. Door de tijd die vrijkomt, kunnen ze efficiënter met de gedetineerden omgaan”, aldus de woordvoerster.

PrisonCloud is dan ook een belangrijk middel in de re-integratie van de gevangene. “Uit een rondvraag in Leuze en Beveren blijkt dat 90 procent van de gedetineerden tevreden is met PrisonCloud. De kloof met de echte wereld wordt kleiner. Bovendien doen ze digitale ervaringen op die hun kans op een job verhogen”, besluit Van De Vijver.

bron: Belga