Geluidshinder Brussels Airport – Belangenconflict communautariseert dossier, herhaalt Fremault

Geluidshinder Brussels Airport - Belangenconflict communautariseert dossier

Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault herhaalt in een reactie op de beslissing van de Vlaamse regering om een belangenconflict in te roepen tegen de verstrenging van de Brusselse geluidsnormen dat hierdoor het dossier gecommunautariseerd wordt. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) kondigde dinsdag aan dat de regering een belangenconflict zou inroepen omdat vanaf begin volgend jaar de tolerantie tegenover de Brusselse geluidsnormen afgeschaft wordt. Fremault verweet toen de N-VA om het dossier te communautariseren. Ze riep de partij van Weyts op om haar federale coalitiepartner MR en de bevoegde minister François Bellot ertoe aan te zetten om een structurele en evenwichtige oplossing uit te werken van de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem.
Vrijdag besliste de Vlaamse regering om een belangenconflict in te roepen. Gevraagd naar een reactie verwees de woordvoerster van Brussels minister Fremault naar de verklaringen van dinsdag.

bron: Belga