Ziekteverzuim bij Vlaamse overheid piekte in 2015 boven 7 procent Ziekteverzuim bij Vlaamse overheid piekte in 2015 boven 7 procent

Ziekteverzuim bij Vlaamse overheid piekte in 2015 boven 7 procent Ziekteverzuim bij Vlaamse overheid piekte in 2015 boven 7 procent

Het ziekteverzuim onder Vlaamse ambtenaren is in 2015 gepiekt tot 7,05 procent. In 2014 lag dat nog op 6,81 procent. Het ziekteafwezigheidspercentage bij de Vlaamse overheid is sinds 2008 quasi stelselmatig gestegen. De gemiddelde ziekteduur is vorig jaar ook gestegen naar 11,4 dagen. In 2008 lag dat aantal nog op gemiddeld 9,3 dagen. Dat heeft Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) geantwoord op vragen van Vlaams parlementslid Ingrid Pira (Groen). Met uitzondering van 2009 is het ziekteverzuim bij de Vlaamse overheid sinds 2008 stelselmatig gestegen van 6,37 procent tot 7,05 procent in 2015. Ook de gemiddelde ziekteduur is stelselmatig gestegen van gemiddeld 9,3 dagen in 2008 naar gemiddeld 11 dagen in 2014 en 11,4 dagen in 2015. De ziekteduur is het laagst bij de personeelsleden met een hoog opleidingsniveau (niveau A). Maar tegelijk is de stijging van het gemiddelde aantal ziektedagen in die groep het grootst, namelijk van 7,4 in 2014 naar 7,9 dagen in 2015.

Voorts is er volgens de cijfers van minister Homans een stijging van het aantal afwezigheden door langdurige ziektes. In 2013 en 2014 bedroeg het aantal ziektedagen dat te maken had met langdurige afwezigheden (meer dan 30 kalenderdagen) nog respectievelijk 55 en 57,4 procent. Dat percentage is in 2015 opgeklommen tot bijna 60 procent.

Over de ziektebeelden zelf zijn nog geen details bekend voor 2015. In de voorgaande jaren vormden “psychosociale dysfuncties”, zoals stress en burn-out, de grootste bekende oorzaak. Die categorie was toen goed voor een kwart tot 40 procent van het aantal ziektedagen.

Een aantal cijfers is ook terug te vinden op de website van de Vlaamse overheid op https://overheid.vlaanderen.be/bedrijfsinformatie/ziekteafwezigheidspercentage. Het ziekteverzuim onder Vlaamse ambtenaren is in 2015 gepiekt tot 7,05 procent. In 2014 lag dat nog op 6,81 procent. Het ziekteafwezigheidspercentage bij de Vlaamse overheid is sinds 2008 quasi stelselmatig gestegen. De gemiddelde ziekteduur is vorig jaar ook gestegen naar 11,4 dagen. In 2008 lag dat aantal nog op gemiddeld 9,3 dagen. Dat heeft Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) geantwoord op vragen van Vlaams parlementslid Ingrid Pira (Groen). Met uitzondering van 2009 is het ziekteverzuim bij de Vlaamse overheid sinds 2008 stelselmatig gestegen van 6,37 procent tot 7,05 procent in 2015. Ook de gemiddelde ziekteduur is stelselmatig gestegen van gemiddeld 9,3 dagen in 2008 naar gemiddeld 11 dagen in 2014 en 11,4 dagen in 2015. De ziekteduur is het laagst bij de personeelsleden met een hoog opleidingsniveau (niveau A). Maar tegelijk is de stijging van het gemiddelde aantal ziektedagen in die groep het grootst, namelijk van 7,4 in 2014 naar 7,9 dagen in 2015.

Voorts is er volgens de cijfers van minister Homans een stijging van het aantal afwezigheden door langdurige ziektes. In 2013 en 2014 bedroeg het aantal ziektedagen dat te maken had met langdurige afwezigheden (meer dan 30 kalenderdagen) nog respectievelijk 55 en 57,4 procent. Dat percentage is in 2015 opgeklommen tot bijna 60 procent.

Over de ziektebeelden zelf zijn nog geen details bekend voor 2015. In de voorgaande jaren vormden “psychosociale dysfuncties”, zoals stress en burn-out, de grootste bekende oorzaak. Die categorie was toen goed voor een kwart tot 40 procent van het aantal ziektedagen.

Een aantal cijfers is ook terug te vinden op de website van de Vlaamse overheid op https://overheid.vlaanderen.be/bedrijfsinformatie/ziekteafwezigheidspercentage.

bron: Belga