“VN-conferentie in Cancun moet lat hoger leggen”

VN-conferentie in Cancun moet lat hoger leggen

“Cancun moet de lat een heel stuk hoger leggen inzake doelstellingen voor het behoud van de biologische diversiteit”, zegt An Lambrechts, hoofd Campagnes Ecosystemen van Greenpeace-België. Aanleiding is de VN-conferentie over biologische diversiteit van 4 tot 17 december in Cancun, Mexico (CBD-COP13). “Vooral voor wat de biodiversiteit van mariene en kustgebieden betreft moeten de in 2010 in Japan vastgelegde ‘Biodiversiteitsdoelstellingen van Aichi’, die gericht waren op 2020, strenger worden gemaakt.” Bij WWF België, valt dezelfde verwachting over de aanstaande VN-top in Mexico te horen. In 2010 spraken 196 landen op de top in Japan (in het jargon CBD-COP10) een reeks engagementen af om de staat van belangrijke natuursystemen te verbeteren, waaronder drinkwater, bossen en oceanen, maar ook om wilde dieren over de hele wereld te steunen. “Slechts 10 procent van alle nu aanwezige landen in Mexico zitten op koers om de Aichi-doelstellingen te halen”, stelt Koen Stuyck, woordvoerder van WWF-België, vast.

De ambitie om de natuur te beschermen is volgens de Belgische natuurbeschermingsorganisaties nog steeds betreurenswaardig laag en biodiversiteitsbescherming wordt nog steeds gezien als een probleem bij het opstellen van nationale economische plannen.

“Landen verzoenen zich ermee de natuur te misbruiken voor economische doeleinden op korte termijn, maar staan er niet bij stil dat intussen het potentieel om op lange termijn duurzaam voedsel en werkgelegenheid te creëren en economische en menselijke ontwikkeling te bevorderen, wordt aangetast”, zegt Stuyck.

“Aanwezige regeringen in Cancun moeten manieren vinden om de internationale overeenkomst effectiever uit te voeren”, vervolgt Stuyck. “Om dat te doen, zijn grote inspanningen nodig om biodiversiteit op te nemen in strategische beslissingen rond landbouw, visserij, bosbeheer en toerisme. Het belang van de natuur moet ook meer geïntegreerd worden in nationale duurzame ontwikkelingsplannen, economisch beleid en nationale begrotingen, zodat we biodiversiteit op haar echte waarde kunnen schatten.”

bron: Belga