Vlaamse Klimaattop – Bedrijven engageren zich tot 6 miljoen ton minder CO2

Vlaamse Klimaattop - Bedrijven engageren zich tot 6 miljoen ton minder CO2

Op de Vlaamse Klimaattop in Gent hebben 234 bedrijven zich geëngageerd om per jaar 6 miljoen ton minder CO2 uit te stoten. Dat komt overeen met één tot twee maanden van de totale jaarlijkse uitstoot in Vlaanderen. Tijdens de eerste Vlaamse Klimaattop, in het voorjaar, werden bedrijven opgeroepen zelf engagementen te formuleren, in navolging van de onderhandelingstechniek die bij het Klimaatakkoord van Parijs met succes werd toegepast. Meer dan tweenhonderd ondernemingen gingen op die vraag in. Zo bouwt Van Marcke een volledig energieneutraal distributiecentrum in Kortrijk en wil Janssen Pharmaceutica de voetafdruk reduceren met 20 procent tegen 2020. Total in Antwerpen zal voortaan de restgassen omzetten in grondstoffen en Agfa-Gevaert reduceert het energiegebruik met 6.000 ton.

“Onze Vlaamse industrie en onderzoeksinstellingen leveren baanbrekend werk dat nog veel meer moet worden vermarkt”, zegt Milieuminister Joke Schauvliege. “Want niet enkel in Vlaanderen, ook elders in de wereld kunnen wij Vlamingen met onze kennis en technologie mee het verschil maken. Om innovatie nog meer kansen te bieden werk ik momenteel de Groene Economieconventant uit.” Daarmee wil de overheid ruimte voor experiment aanbieden, partijen samenbrengen en draagvlak creëren.

bron: Belga