Nieuwe btw-regels moeten Europese e-commerce boost geven

Nieuwe btw-regels moeten Europese e-commerce boost geven

De Europese Commissie heeft vereenvoudigde btw-regels voor de online handel gepresenteerd. Het nieuwe regime zal e-commercebedrijven een flinke duw in de rug geven en tegelijkertijd de btw-inkomsten voor de lidstaten opkrikken, meent de Commissie. Momenteel moeten onlinebedrijven zich voor de btw registreren in elke lidstaat waar ze hun producten willen slijten. Deze verplichting kost bedrijven zo’n 8.000 euro per lidstaat. De Commissie wil dat obstakel wegwerken door de invoering van een online eenloketsysteem, waar de bedrijven elk kwartaal een aangifte indienen voor alle btw die in de Europese Unie verschuldigd is.

Het nieuwe systeem, dat al een succes is gebleken voor de verkoop van apps voor smartphones, zal de administratieve lasten van de bedrijven met 95 procent doen dalen, goed voor een totale kostenbesparing van 2,3 miljard euro, zo rekende de Commissie uit. Tegelijkertijd kunnen de lidstaten miljarden euro’s aan btw-inkomsten recupereren die momenteel verloren gaan op online-inkopen.

Dat verlies aan inkomsten wordt momenteel geschat op vijf miljard euro en zou tegen 2020 oplopen tot zeven miljard. “Met onze voorstellen zullen de Europese regeringen 100 miljoen euro extra inkomsten per week ontvangen die ze aan diensten voor de burgers kunnen besteden”, stelt eurocommissaris Pierre Moscovici.

De Commissie werkte ook een eenvoudigere regeling uit voor start-ups, waarvan grensoverschrijdende verkopen onder 10.000 euro in het binnenland afgehandeld zullen worden. Ook voor kmo’s wil de Commissie eenvoudigere procedures. Ten slotte wil de Commissie de lidstaten ook de mogelijkheid bieden om het tarief voor e-boeken en onlinekranten te verlagen tot het niveau van hun gedrukte tegenhangers.

Volgens vicevoorzitter Andrus Ansip vormen de btw-voorstellen het sluitstuk van een initiatief om de belemmeringen voor e-commerce weg te nemen. Eerder deed de Commissie al voorstellen om pakjespost goedkoper te maken, om de rechten van de consument te versterken en om geoblocking aan te pakken.

bron: Belga