Natuurbeleid Schauvliege botst op ongunstig advies Inspectie Financiën

Natuurbeleid Schauvliege botst op ongunstig advies Inspectie Financiën

De Inspectie Financiën heeft een ongunstig advies gegeven voor het Natura 2000-programma van Vlaams minister Joke Schauvliege. Dat programma is de Vlaamse invulling van de Europese natuurdoelstellingen. Volgens de Inspectie Financiën zou het programma tussen 2016 en 2020 een “exuberante” meerkost hebben van 57,4 miljoen euro. Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen), die het advies kon inkijken, spreekt van een “vernietigend rapport”. Het was één van de onderdelen in het omvangrijk pakket natuurmaatregelen dat de Vlaamse regering heeft goedgekeurd in de marge van het akkoord rond het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV): het Natura 2000-programma. Dat programma geeft aan op welke manier Vlaanderen invulling wil geven aan de Europese natuurdoelstellingen. Het programma bevat doelstellingen op korte (2020) en lange termijn (2050). Het programma wordt gezien als de hoeksteen van het Vlaamse natuurbeleid.

Maar de plannen hebben recent een ongunstig advies gekregen van de Inspectie Financiën. De Inspectie vindt het wel goed dat de plannen en budgetten worden opgelijst, maar heeft “bezwaren ten aanzien van de exuberante budgettaire meervragen”. Zo zouden de plannen neerkomen op een totale meerkost van 57,4 miljoen euro voor de periode 2016-2020.

Van die meerkost is er 32,9 voor het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Maar dat extra budget is “allerminst haalbaar” in de huidige budgettaire context, meent de Inspectie Financiën. Bovendien worden de vragen van ANB voor extra budgetten nu al “zelden gehonoreerd”, staat in het advies.

Toch ziet de Inspectie Financiën suggereert wel budgettaire marge bij het ANB zelf. Het agentschap zou bijvoorbeeld kunnen snoeien in bepaalde uitgaven. De Inspectie geeft zelf het voorbeeld van subsidies die ANB geeft voor een Nederlandse organisatie om watervogeltellingen uit te voeren in enkele West-Afrikaanse landen.

Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) spreekt van “een vernietigend rapport”. “Schauvliege mag dan wel een politiek akkoord hebben over de doelstellingen van haar beleid, dat akkoord brengt een dubbele factuur met zich mee die nergens in de meerjarenbegroting is terug te vinden. Voor een regering die zegt in te zetten op een begrotingsevenwicht, betekent dit dat haar uitgetekend beleid pure fictie is”.

bron: Belga