Landbouwers moeten opnieuw minder bemesten

Landbouwers moeten opnieuw minder bemesten

De maximale uitstoot van ammoniak door landbouwers moet verder dalen, tot 37,8 kiloton per jaar in 2025. Dat besloot de Vlaamse regering in de marge van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De Boerenbond reageert zeer teleurgesteld. Vorig jaar mocht de sector nog 41,4 kiloton uitstoten. In 2020 is dat nog 39,3 kiloton en vijf jaar later 37,8. Het gaat om een daling van de uitstoot met 9 procent in tien jaar tijd. De beslissing kadert in de instandhoudingsdoelstellingen, de inspanningen die Vlaanderen moet doen om de Europees beschermde diersoorten te vrijwaren. Het werd door CD&V, in weerwil van de twee andere Vlaamse partijen, ook gekoppeld aan de uitvoering van de ‘betonstop’ in 2040.

De boeren reageren zeer teleurgesteld. “Zelfs wanneer de landbouw gewoon voortboert zoals hij bezig is daalt de uitstoot aanzienlijk, maar daar moeten we nu als enige sector nog een schep bovenop doen”, zegt Anne-Marie Vangeenberghe. “Er zijn tal van andere sectoren die stikstof (onderdeel van ammoniak, red.) produceren, maar zij gaan vrijuit.” De bond bekijkt samen met de achterban of er acties komen.

De Boerenbond is wel tevreden met een aantal flankerende maatregelen die de regering nam. Zo daalt het aantal ‘oranje’ landbouwbedrijven, die een impact hebben tussen 3 en 50 procent van de maximale hoeveelheid ammoniak die een nabijgelegen natuurgebied aankan. Voortaan ligt die drempel op 5 in plaats van 3 procent. Bedrijven die toch nog in de oranje zone vallen mogen uitbreiden als hun verhoogde uitstoot geen betekenisvolle aantasting van de natuur betekent. Is dat wel het geval, dan kunnen ze een aanvraag indienen bij Vlaanderen voor begeleidende steunmaatregelen.

bron: Belga