“Geen plaats in cel? Geen aanhouding”

Geen plaats in cel? Geen aanhouding

De experts die minister Koen Geens (CD&V) adviseren bij de hervorming van Justitie, doen een opmerkelijk voorstel: via quota het aantal verdachten in voorhechtenis beperken. Dat staat in een uitgebreide nota die De Standaard kon inkijken. Momenteel wacht één op de drie gevangenen (ongeveer 3.500 mensen) op zijn of haar proces. “Van zodra het maximum is bereikt, zouden onderzoeksrechters geen aanhoudingsbevel meer kunnen uitvaardigen, tenzij er plaats wordt vrijgemaakt door een andere verdachte vrij te laten”, luidt het.

“Deze experts hebben duidelijk geen kennis van hoe wij werken”, reageert Philippe Van Linthout, co-voorzitter van de Vereniging van Onderzoeksrechters misnoegd.

“Het idee staat of valt met een voldragen informaticasysteem dat de beschikbare plaatsen in kaart brengt”, verduidelijkt gewezen procureur-generaal van Antwerpen Yves Liégeois, die deel uitmaakt van het expertenteam. “Er moet een centraal overzicht zijn van de in- en uitstroom in de gevangenissen. Anders loopt het in het honderd en wordt de job van onderzoeksrechter onmogelijk gemaakt.”

Liégeois benadrukt ook dat het idee deel uitmaakt van een algemene hervorming van het strafprocesrecht. Daarbij gaat het vooral over een verschuiving van alle strafonderzoeken naar de parketten.

Geens spreekt zich voorlopig niet uit.

bron: Belga